Flip Your Trip – About [am]

ስለ ጉዞዎን ይገልብጡ

ጉዞዎን ይገልብጡ በሲያትል የመጓጓዣ መምሪያ (SDOT) የተጀመረው የሕዝብ መጓጓዣ፣ መሳፈር መጋራት፣ በእግር መሄድ፣ ብስክሌት መጋለብ፣ እና በቀላል ሞተር ብስክሌት መጠቀምን ለማበረታታት እና ለመደገፍ ነው። SDOT የሚያልመው ከከተማዋ ፍትሃዊ እኩልነት፣ ደህንነት፣ ተንቀሳቃሽነት፣ እና ከዘላቂነት ግቦች ጋር ለማጣጣም በነጠላ ተሳፋሪ ተሽከርካሪዎች ላይ የሚደረገውን ጥገኝነት ለመቀነስ ነው። የSDOT የመጓጓዣ አማራጮች ቡድን መረጃን ለመስጠት እና በብቸኝነት ለሚያሽከረክሩ ሰዎች አማራጮችን ለማበረታታት የጉዞዎን ይገልብጡ ፕሮግራምን ያስተዳድራል።

YouTube

ሳል ከተባለው የሳልሞን ዓሣ ጋር ይገናኙ

ሳል ሳልሞን የጉዞዎን ይገልብጡ ፊት እና ድምጽ ነው። ሰዎችን ከብዙ የመገኛ መንገዶች ጋር ለማገናኘት በጣም ትጓጓለች። ከፍላጎቶችዎ ጋር ከሚስማሙ የመጓጓዣ አማራጮች ውስጥ እንድትመራትዎ ይፍቀዱላት!

YouTube

እስካሁንም ድረስ፣ አጽንዖታችን የነበረው በሰፈር ላይ በአተኮሩ ዘመቻዎች ላይ ሲሆን፣ ይህም መጨናነቅን ለመቀነስ እና ቀልጣፋ ጉዞን ለማበረታታት የሁኔታ-ፈረቃ መፍትሄዎችን በማቅረብ ነበር። ከዚህ በታች ያለፉትን ዘመቻዎቻችንን ይመልከቱ።

የህዳር 2020 የምዕራብ ሲያትል ከፍተኛ ድልድይ መዘጋት ወደ ምዕራብ ሲያትል እና ከዚያ ውጭ የሚወስደውን ዋና መስመር ያዘለ፣ ከ100,000 በላይ ዕለታዊ የተሽከርካሪ ጉዞዎችን አስወግዷል። በምዕራብ ሲያትል ውስጥ ላሉ ነዋሪዎች እና ሰራተኞች፣ እንዲሁም በደቡብ ፓርክ (South Park) እና በጆርጅታውን (Georgetown) በመንገድ አቅጣጫ መለወጥ ምክንያት ለተጎዱ ማህበረሰቦች፣ የምዕራብ ሲያትል ጉዞዎን ይገልብጡ ድጋፍ በሚሰጥ ሁለገብ የጉዞ አማራጮች ካለው መርሃ ግብር ጋር መዝጋቱን ለመፍትሔ አውጥቶታል።

ጉዟቸውን ለመገልበጥ ቃል የገቡ ብቁ ተሳታፊዎች $25 ዶላር ነፃ የሕዝብ መጓጓዣ በትራንዚት GO ቲኬት (Transit GO Ticket) መተግበሪያ ወይም በORCA ካርድ በኩል ተቀብለዋል።

*የፕሮግራሙ ዋና ዋና ነጥቦች

*በእንግሊዘኛ ብቻ

YouTube

ጉዞዎን ይገልብጡ የከተማ ማእከል ዘመቻው ያተኮረው ከቀጣሪዎቻቸው ድጎማ የሚደረግላቸው የORCA ካርዶችን በማያገኙ በመሀል ከተማው አዘውትረው ተጓዦች ለሆኑ በጉዞ አማራጮች ግንዛቤያቸው ግንባታ ላይ ነው። ግቡ መንገደኞች ብቻቸውን ከማሽከርከር ሌላ የመጓጓዣ ዘዴን እንዲመርጡ ማነሳሳት፣ ጉዟቸውን ለመቀየር ግላዊ ቁርጠኝነታቸውን ማጠናከር እና በጉዞ አማራጮች ዙሪያ የሚታዩ ማህበራዊ መደበኛ ልምዶችን መፍጠር ነበር።

ጉዟቸውን ለመገልበጥ ቃል የገቡ ብቁ ተሳታፊዎች $25 ዶላር ነፃ የሕዝብ መጓጓዣ በትራንዚት GO ቲኬት (Transit GO Ticket) መተግበሪያ ወይም በORCA ካርድ በኩል ተቀብለዋል።

*የፕሮግራሙ ዋና ዋና ነጥቦች

*በእንግሊዘኛ ብቻ

YouTube