Category: West Seattle – Flip Your Trip – om

Ce’uumsa Ijoolleen waggaa 5 fi gadii tolaan yaabatu. Dargaggoon umrii 6- 18 cuftuu gatii deemsaa akkaan xiqqaa tahe argachuuf ulaagaalee ni guutu karaa kaardota ORCA Dargaggootatiin. Barattotni Manneen Barnoota Hawaasaa Siyaatil hundinuu kan sadarkaa jiddu galaa fii sadarkaa lammaffa bilaashaan dangaa malee ORCA Opportunity Youth Pass dhaaf ulaagaa ni guutan. Barattoonni Kolleejjiin Kibba Siyaatil (South […]

Read more

Saganta Filaanoo Deemsa Dhiha Siiyatili (West Seattle Travel Options Program) Muummeen/ ijii akeekoota Filaanoo Deemsa Riqichi Dhiha Siiyatili (West Seattle Travel Options) maali? Gara Riqicha Dhiha Siiyatili, keesa, aala fi naano Siiyatili deemsa qofaa oofan xiqeessuun Riqiica jalaa ka Dhiha Siiyatili cuufamuu irra traaffiiki salphiisa Ilgalcuu Siiyatili, keesa, aala fi naano Ilgalcuu Siiyatili geejjiba barbaadan […]

Read more