Category: West Seattle – Bike & Scoot – so

Sidee loo isticmaalaa leymanka baaskiilka, dukaamadaada baaskiillada West Seattle-Duwamish Valley, iyo ka badan. Amniga Baaskiilka iyo Tusaaleyn Isticmaalkooda Bike Parking at Transit FacilitiesHow to Load a Bike on a Bus Bike RackHow to Share the Road with TransitBiking Rules of the RoadHow to Use Bike LanesHow to Safely Bike Around Big Trucks (Video)How to Keep […]

Read more

Isticmaal aaladaha hoose iyo maababka lala fal-geli karo si aad u hesh waddada ugu wanaagsan ee baaskiil si aad u tagto halka aad dooneyso. Maabka Seattle Bike (Interactive) Maabka West Seattle iyo Duwamish Valley Bike Map (PDF) Maababka baaskiilada iyo mootooyinka Maabka Xaddidaadda Xawaaraha Seattle (Interactive)Cascade Bicycle Club’s ‘Bridge the Gap’ Map (PDF) Jidadka baaskiil […]

Read more

Ku safarka baaskiil ama mooto waa fursad aad u weyn oo looga gudbi karo Buundada Hoose ama lagu gaari karo meylkaaga hore/ugu dambeeya eed ku gaareyso baska. Lime iyo Link wuxuu siinayaa raacid lacag la’aan ah shaqaalaha asaasiga ah iyo dadka u socdaalaya ballamada tallaalka COVID-19. Wax badan ka ogow wadaagga ku saabsan baaskiil iyo mooto. […]

Read more