Category: West Seattle – Public Transit – vi

Chuyên chở cho Người Cao niên và Người có Nhu cầu Chuyên chở Đặc biệt Trang web FindARide.org liên kết người lớn tuổi và người khuyết tật với các lựa chọn chuyên chở trong khu vực của bạn. West Seattle Hyde Shuttle của The Sound Generations cung cấp dịch vụ xe van tận nhà miễn […]

Read more

Tận dụng một trong những công cụ dưới đây để chọn các lộ trình và lịch trình tốt nhất để đến đích của bạn đúng giờ. Hoạch định Chuyến đi cho Metro Quận King Hoạch định Chuyến đi cho Sound Transit West Seattle to Vashon Ferry Service Dịch vụ phà West Seattle đến Vashon Ứng […]

Read more

Metro Đang Làm gì Để Giữ An toàn cho Bạn Khử trùng mỗi xe cộ mỗi ngày Đòi hỏi đeo khẩu trang và đặt máy phát khẩu trang trên xe buýt Bộ lọc không khí được nâng cấp Giản cách thể chất Gửi thêm xe buýt cho các lộ trình bận rộn Phân vùng An […]

Read more