COVID Safety

Metro Đang Làm gì Để Giữ An toàn cho Bạn

Khử trùng mỗi xe cộ mỗi ngày

Đòi hỏi đeo khẩu trang và đặt máy phát khẩu trang trên xe buýt

Bộ lọc không khí được nâng cấp

Giản cách thể chất

Gửi thêm xe buýt cho các lộ trình bận rộn

Phân vùng An toàn


Những gì Bạn Có thể Làm Để Giữ An toàn trên Metro

Đeo khẩu trang

Ở nhà khi bị bệnh

Duy trì khoảng cách thể chất

Tránh các khu vực khép kín

Đăng ký cho cảnh báo chuyên chở công cộng

Thanh toán bằng thẻ Orca hay ứng dụng di động