Maababka iyo Ilaha

Ka hubi xaaladda socodka baabuurta ka hor inta aadan bixin kaameradda maabka waqtiga dhabta ee waddada, iyo in ka badan.

Maabka Socotada Seattle (Kaameradda Jidka)
Maabka Baarkinka Seattle (Interactive)
Qiimaha Jid-dhigashada Seattle (Interactive)
Qiyaaso Qiimaha DHABTA AH Socodkaaga

Xiritaanka Buundada Sare ee West Seattle, Jidadka lagu Leexdo