គោលដៅជិតៗ

គាំទ្រអាជីវកម្មក្នុងតំបន់ ស្វែងយល់អំពីសង្កាត់របស់អ្នក និងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ ពីសេវាកម្មក្នុងស្រុកងាយស្រួល ដោយស្វែងយល់ពី វេស ស៊ីអាថូ ផេនីនសូឡា។

ចម្ងាយពី ១៥-២០ នាទី: ស្វែងរកគ្រឿងទេស កន្លែងព្យាបាល ទិសដៅវប្បធម៌ សាលារៀន ចំណតរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ និងកន្លែងកម្សាន្តទាំងអស់ ក្នុងរយៈពេល ១៥-២០ នាទីពីទីតាំងរបស់អ្នក។

កន្លែងញ្ញាំអាហារក្នុងស្រុក: ទីក្រុង វេស ស៊ីអាថូមានភោជនីយដ្ឋាន និងហាងកាហ្វេល្អបំផុតមួយចំនួន នៅទីក្រុង ស៊ីអាថូ។ គាំទ្រគ្រឹះស្ថានក្នុងស្រុកទាំងនេះ ដោយការទិញកាហ្វេ ឬកម្មង់ទិញអាហារថ្ងៃត្រង់ ឬអាហារពេលល្ងាច។

ផ្លូវប្រសព្វ វេស ស៊ីអាថូ: នៅចំកណ្តាលដោនថោន វេស ស៊ីអាថូ ផ្លូវប្រសព្វផ្តល់នូវការដើរទិញឥវ៉ាន់ ការញ៉ាំអាហារ និងអ្វីៗជាច្រើនទៀត។

មានតែនៅក្នុងឧទ្យានសោសផាក: សង្កាត់ សោសផាក របស់ទីក្រុងស៊ីអាថូ មានភោជនីយដ្ឋាន ហាងកាហ្វេ និងហាងនំប៉័ង ហាងលក់គ្រឿងទេស សេវាកម្មជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំសុខភាព។ ស្វែងយល់ពីអាជីវកម្មរបស់ សោស ផាក និងគាំទ្រសហគមន៍មូលដ្ឋានរបស់អ្នក។