Các điểm dừng xe buýt mới được mở ở Bến Tàu Seattle, phục vụ các khu lân cận phía tây nam Seattle và Quận King

Cuối tuần trước (ngày 19-20 tháng 2), Metro Quận King đã mở hai điểm dừng xe buýt mới, một điểm đi về phía bắc và một điểm đi về phía nam, trên đường Alaskan Way S gần đường S Jackson St.

Các điểm dừng này phục vụ các tuyến xe buýt 55, 56, 57, 113, 120, 121, 125, và Tuyến RapidRide C Line. Mỗi tuyến đường này đều phục vụ các khu lân cận ở West Seattle và các cộng đồng ở Thung Lũng Duwamish (Duwamish Valley) gần đó. Các nhà che mới dành cho người chờ xe buýt sẽ được bổ sung vào các điểm dừng xe buýt mới vào mùa hè này.

Việc xây dựng Chương Trình Bến Tàu Seattle đã góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng bê tông và điện cần thiết cho các điểm dừng xe buýt mới này và các làn đường cho phương tiện giao thông công cộng trên đường Alaskan Way S, giữa đường S King và đường Columbia.

Vào tháng 11 năm 2021, việc xây dựng dự án Bến Tàu Seattle đã đạt được một cột mốc quan trọng – mở ra các làn đường đi về phía nam mới ở phía tây của đường Alaskan Way, bao gồm cả làn đường cho phương tiện giao thông công cộng đi về hướng nam. Gần đây hơn, vào đầu tháng này (tháng 2 năm 2022), Bến Tàu Seattle đã hoàn thành việc lắp đặt các vạch kẻ đường mới ở phía đông của đường Alaskan Way, cho phép các xe buýt của Metro Quận King bắt đầu sử dụng làn đường mới cho phương tiện giao thông công cộng đi về hướng bắc.

Cải thiện các kết nối cho phương tiện giao thông công cộng trên bến tàu đã và vẫn đang là một trong những ưu tiên chính của Chương Trình Bến Tàu Seattle. Việc xây dựng để cải thiện lại đường Alaskan Way đã bắt đầu tại đường Columbia St vào năm 2019 để cho phép hành lang hai chiều giao thông mới được mở ra sớm trong quá trình xây dựng, như vậy cung cấp một kết nối giao thông quan trọng đến đường 3rd Ave. Các cải tiến ở đường Columbia St đã được mở gần đúng hai năm trước, vào ngày 22 tháng 2 năm 2020.

Các trạm dừng xe buýt mới trên đường Alaskan Way là một loạt các cải tiến về phương tiện giao thông công cộng mới nhất được thực hiện bởi sự hợp tác liên tục giữa Chương Trình Bến Tàu Seattle và Metro Quận King trong ba năm xây dựng vừa qua. Các trạm dừng xe buýt mới này sẽ cải thiện phương tiện giao thông công cộng giữa phía tây nam Quận King và trung tâm thành phố Seattle và cung cấp các kết nối tốt hơn cho việc đi lại hằng ngày, các sự kiện thể thao lớn, v.v.

Để tìm hiểu thêm: