ការងារ និងសាលារៀន ធ្វើតាមផ្ទះទៅ

ការបន្តធ្វើការតាមផ្ទះគឺជាវិធីល្អបំផុតមួយ ក្នុងការកាត់បន្ថយការធ្វើចរាចរណ៏លើផ្លូវជំនួសទាំងអស់ កំឡុងពេលបិទស្ពានអាកាស នៅ វេស ស៊ីអាថូ។ ប្រសិនបើអ្នកអាចធ្វើការ ឬរៀនពីផ្ទះទៅ សូមទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ ពីការផ្សព្វផ្សាយ និងសេវាកម្មខាងក្រោម ដែលមានសម្រាប់អ្នករស់នៅក្នុងស្រុក និងគ្រួសារទាំងឡាយនៅក្នុងតំបន់ វេស ស៊ីអាថូ

ការធ្វើដំណើរនៅស៊ីអាថូ ជាដៃគូទីក្រុង ដែលអាចជួយអាជីវកម្មរបស់អ្នក បង្កើតផែនការជម្រើសធ្វើដំណើរ (ឧទាហណ៍ ធ្វើការពីផ្ទះទៅ កាលវិភាគអាចបត់បែនបាន សប្តាហ៍ធ្វើការបន្ថែមម៉ោងបាន ការិយាល័យផ្កាយរណបទាំងអស់ រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរច្រើនកៅអី គម្រោងរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ និងការធ្វើដំណើរយ៉ាងសកម្ម) សម្រាប់បុគ្គលិក វេស ស៊ីអាថូ ទាំងអស់របស់អ្នក។

ការប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណេត ដែលមានតំលៃថោកអាចរកបាន សម្រាប់ប្រជាជនទាំងអស់ មកពីក្រុមហ៊ុនមួយចំនួន ដែលផ្តល់សេវាកម្មអ៊ិនធឺណេត នៅទីក្រុង ស៊ីអាថូ ក្នុងតម្លៃប្រហែល ១០ ដុល្លារក្នុងមួយខែ។

បណ្ណាល័យសាធារណៈទាំងអស់ ពុងផ្តល់ជូនសេវាកម្មដល់កន្លែងចិញ្ចើមថ្នល់ទាំងអស់ រួមបញ្ចូលទីតាំងពីរកន្លែងនៅ វេស ស៊ីអាថូ - បណ្ណាល័យ សោស វេស (៩០១០ ផ្លូវលេខ ៣៥ អេវ អេសដបលយូ Ave SW) និង បណ្ណាល័យ ហាយ ផន (៣៤១១ អេសដបលយូ រ៉េមូន SW Raymond) ។ សាខាបណ្ណាល័យទាំងពីរនេះក៏ផ្តល់ជូន នូវសេវាកម្មបោះពុម្ភឯកសារទៅយកនៅកន្លែងចិញ្ចើមថ្នល់។. 

វ៉ាយហ្វាយ ហតស្ពត ឥតគិតថ្លៃ អិចហ្វីនីធី វ៉ឥឡូវនេះអាចរកបាននៅក្នុងអាជីវកម្ម និងទីតាំងខាងក្រៅសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈដោយឥតគិតថ្លៃ។ អ្នកអាចចូលប្រើវាពីកម្មវិធីទូរស័ព្ទ អិចហ្វីនីធី (ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ អាយអូអេស ឬ អានដ្រយ iOS | Android) ឬព កម្មវិធីអ៊ីនធឺណេតរបស់អ្នក  (បញ្ចូលលេខកូដតំបន់របស់អ្នក នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទំព័រ សម្រាប់ផែនទីនៃទីតាំងទាំងអស់ក្បែរនោះ) ។

កុំព្យូរទ័រលើស របស់ទីក្រុងដោយឥតគិតថ្លៃ អាចរកបានសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មប្រជាជន មិនរកប្រាក់ចំណេញ ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងស៊ីអាថូ និងសាលារៀនដែលបម្រើដល់អ្នករស់នៅទីក្រុងស៊ីអាថូ។ ប្រសិនបើក្រុមរបស់អ្នក គឺជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ ៥០១ (c) ៣ ដែលបម្រើដល់អ្នករស់នៅទីក្រុងស៊ីអាថូទាំងអស់ អ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបានកុំព្យូទ័រលើសច្រើន។

កុំព្យូទ័រដែលមានតំលៃសមរម្យ អចរកបានតាមរយៈភាពជាដៃគូរបស់ទីក្រុងជាមួយ អ៊ីនធឺខនេកសិន។ កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនចំនួន ៩៩ ដុល្លារ នូវការជួសជុលឡើងវិញ កុំព្យូទ័រយួរដៃ កុំព្យូទ័រលើតុអេក្រង់រាបស្មើ ថេប្លេត និងកុំព្យូទ័រយួរដៃលំដាប់ខ្ពស់ទាំងអស់។

អការបញ្ចុះតម្លៃលើទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃ និងការបញ្ចុះតម្លៃសេវាកម្មទូរស័ព្ទប្រចាំខែ គឺមានសិទ្ធិសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប។