Đường Lành mạnh

Đi lại bằng xe đạp hay xe tay ga là một cách tuyệt vời để qua Cầu Thấp hay dùng cho dặm đầu / cuối của bạn đến chuyên chở công cộng. Lime và LINK đang cung cấp các chuyến đi miễn ph&iacute cho những người lao động thiết yếu và những người đi đến các cuộc hẹn chích vắc-xin COVID-19. Tìm hiểu thêm về chia sẻ xe đạp và xe tay ga.

Lime Bike Logo

Miễn phí 30 phút đi xe cho nhân viên y tế công cộng và viên chức thực thi pháp luật. Đăng ký ngay. Ngoài ra, các chuyến đi miễn phí đến các cuộc hẹn chích vắc-xin, trong ứng dụng, nhập mã khuyến mãi: SEARIDETORECOVERY

LINK Scooters Logo

Miễn phí đi xe tay ga điện tử cho nhân viên chăm sóc sức khỏe, giáo dục, chuyên chở công cộng, bảo quản, và dịch vụ thực phẩm; Đăng ký ngay. Ngoài ra, các chuyến đi miễn phí đến các cuộc hẹn chích vắc-xin; Đăng ký ngay.