Đường Lành mạnh

Không cần biết làm thế nào bạn thường đi lại quanh West Seattle, bạn rất có thể thực hiện mấy chuyến bằng đi bộ, đẩy một xe đẩy trẻ em hay một xe lăn. Chúng tôi đang hỗ trợ mọi người đi bộ và lăn bánh an toàn bằng cách chuyển đổi một phần đường xanh khu phố hiện có (đường phố dân cư yên tĩnh) thành Đường Lành mạnh.

Đường Lành mạnh đóng đối với các xe cộ – nhưng không đóng với cư dân hay giao hàng – 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần (cho đến khi có thông báo mới). Lưu lượng xe giảm này làm cho những con phố này trở thành một nơi an toàn hơn để bạn thực hiện các chuyến đi và khám phá các khu phố bằng cách đi bộ, trượt ván hay cưỡi xe.

Tìm hiểu nơi có Đường Lành mạnh ở các khu phố West Seattle-Duwamish Valley.

Bạn muốn tận hưởng những lợi ích của Đường Lành mạnh trong khu phố của bạn?

Đọc hướng dẫn của chúng tôi và yêu cầu một giấy phép Khu phố Lành mạnh. Bạn có thể sớm thấy các đường phố dân cư xung quanh trường học biến thành Khu phố Lành mạnh để tạo thêm không gian cho trẻ em đi bộ đến và từ trường học.