Việc Đi Lại của Thanh Thiếu Niên

Phương Tiện Giao Thông Công Cộng

 • Phương Tiện Giao Thông Công Cộng
 • Tất cả thanh thiếu niên từ 6-18 tuổi đều được hưởng vé giảm giá thật rẻ với thẻ Thanh Thiếu Niên (ORCA Youth).
 • Tất cả học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông của Các Trường Công Lập Seattle đều đủ điều kiện để nhận được Thẻ Thanh Thiếu Niên Cơ Hội (ORCA Opportunity Youth Pass) để sử dụng miễn phí không giới hạn.
 • Sinh Viên Trường Cao Đẳng South Seattle College đủ điều kiện để nhận thẻ ORCA sinh viên được giảm giá thật rẻ.
 • Dịch vụ xe buýt của Trường Công Lập Seattle được cung cấp tùy thuộc vào cấp lớp, khoảng cách từ nhà học sinh đến trường, và các yêu cầu về điều kiện khác.
 • Học sinh tại các trường tư thục có thể sử dụng thẻ Thanh Thiếu Niên (ORCA Youth)thông qua King County Metro. Thẻ sử dụng không giới hạn hàng tháng có thể được áp dụng cho thẻ Thanh Thiếu Niên (ORCA Youth) với giá là $54 mỗi tháng. Nếu học sinh của quý vị có kế hoạch sử dụng phương tiện giao thông công cộng hàng ngày để đến và đi từ trường học, đây là sự lựa chọn hiệu quả nhất để tiếm kiệm chi phí.
 • Hãy nói chuyện với con quý vị về sự an toàn và an ninh khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Dưới đây là một số gợi ý từ Metro để hỗ trợ cuộc trò chuyện này.

Đi Chung Xe Carpooling và Vanpooling

 • Nhiều trường học tổ chức đi chung xe carpools; hãy hỏi trường học hoặc nhóm phụ huynh để biết thêm thông tin.
 • Trẻ em dưới 18 tuổi có thể sử dụng dịch vụ đi chung xe vanpools của Metro nếu có người giám hộ hợp pháp đi cùng.
 • Người giám hộ là người lớn có trách nhiệm cung cấp chỗ ngồi an toàn thích hợp cho trẻ em sử dụng vanpools.
 • Hãy xem trang đi chung xe vanpool West Seattle của King County Metro để biết thêm thông tin về việc đi chung xe.

Đi Bộ & Đi Xe Đạp

Chia Sẻ Xe Tay Ga Scooter và Xe Đạp

 • Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ chia sẻ xe đạp và xe tay ga scooter tại khu vực địa phương đều yêu cầu người dùng phải từ 18 tuổi trở lên. Điều này được nêu trong các Điều Khoản và Điều Kiện mà quý vị phải đồng ý khi thiết lập tài khoản với mỗi công ty.
 • Người lớn không nên điều khiển xe tay ga điện e-scooter cùng với trẻ em. Các nhà cung cấp dịch vụ xe tay ga scooter quy định rằng chỉ cho phép một người điều khiển mỗi xe tay ga scooter vì lý do an toàn.