Flip Your Trip – Oromo

Sagantaan Flip Your Trip West Seattle jedhamu cufamee jira!

Imala keessan gara galchuuf fedhii keessaniif galatoomaa. Sagantaan kun cufamee jira. Naanna’uuf gargaarsa tokko tokko barbaadduu? Filannoo keessan fuula Filannoo Imala Dhiha Siyaatil irratti argadhaa.

Yoo duraan galmooftan ta’e, tolchitan! Badhaasa itti fufiinsa qabu karaa appii Transit GO Ticket hanga Onkoloolessa 2022tti argachuuf ulaagaa ni guuttu. Maaloo dhuma baatii Fulbaanatti koodii piroomoo keessan appii Transit GO Ticket keessa galchuu keessan mirkaneessaa.