Flip Your Trip – Vietnamese

Chương trình Flip Your Trip West Seattle đã kết thúc!

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến việc thay đổi chuyến đi của mình. Chương trình đã kết thúc. Quý vị có cần hỗ trợ để đi lại không? Tìm hiểu các lựa chọn của quý vị trên trang Tùy Chọn Về Cách Đi Lại ở West Seattle.

Nếu quý vị đã đăng ký, thật tốt quá! Quý vị đủ điều kiện để tiếp tục nhận điểm thưởng thông qua ứng dụng Transit GO Ticket cho đến hết tháng 10 năm 2022. Hãy nhớ nhập mã khuyến mãi của quý vị vào ứng dụng Transit GO Ticket vào trước cuối tháng 9.