Flip Your Trip – Vietnamese

Cá Hồi Sal đây. Tôi biết bạn HOÀN TOÀN không để ý đến chuyện giao thông West Seattle. Nhưng tôi có một số tin tốt dành cho những người sống hoặc làm việc ở West Seattle, South Park và Georgetown: Sắp có giúp đỡ. Tôi đang nói về các chuyến đi miễn phí, hội thảo, hỗ trợ tùy chỉnh, công cụ công nghệ… Những cách mới để đảo lộn chuyến đi của bạn và lấy lại việc đi lại của bạn.

Vì vậy, hãy tự làm ơn cho mình và đăng ký ngay hôm nay để có được chuyến đi miễn phí của bạn và Đảo lộn Chuyến đi của Bạn vào mùa Thu này.

Đăng ký cho tôi!

* Chỉ định bắt buộc
Tuổi
Cam kết *
Program eligibility *
Tôi quan tâm đến: (chọn tất cả những gì áp dụng)

Kiểm tra Hộp thư đến của bạn để nhận Email Chào mừng có bao gồm mã số khuyến mãi cho 25$ các chuyến đi miễn phí. Nếu bạn không thấy thư này trong vòng 30 phút, hãy kiểm tra thư mục thư rác của bạn.

Đảo lộn Chuyến đi của Bạn (Flip Your Trip) là một chiến dịch của Bộ Giao thông Vận tải Seattle, hỗ trợ những người sống hoặc làm việc ở West Seattle và South Park trong việc sử dụng các lựa chọn đi lại trong quá trình sửa chữa Cầu West Seattle.

Back to SeattleTraffic.org