Flip Your Trip – Downtown – Thanks (SO)

Ku mahadsanid inaad ku soo biirtayRogrog socdaalkaaga! Waxaa heli doontaa iimeyl soo dhaweyn ah 1maalin shaqo gudaheed iyo xog sida loo helo $25 oo ah socdaalo bilaash ah. Hadii aad iimeyl aadan ka helin info@FlipYourTrip.org bireba, fadlan hubi inuusan kaa aadan sanduuqa spam.

Haatan la wadaag balantaad oo xusuusi naftaada (iyo aduuunka)!

Ku wadaag Twitter   Ku wadaag Facebook

Miitarka Safarka Sal

2207 Ballanqaadyo

13238 Safarrada "la beddelay" isbuucaan

Baska
1790
Tareenka fudud/tareen/gaariga wadada
1552
Tagsi biyoodka/ doon
290
Baaskiil /baaskiilka electarooniga ee la iska kaxaysto
393
E-mootada/e-baaskiil la wadaago
441
Socodka
859
Baabuur-lawada/Caasi (faan) lawada raaco
347
Mid kale
14