Flip Your Trip – Downtown – Thanks (TL)

Salamat sa inyong pagpangakong i-flip ang inyong biyahe! Makakatanggap kayo ng welcome email sa loob ng 1 araw ng trabaho na may mga detalye kung paano i-access ang inyong $25 na mga libreng biyahe. Kung wala kayong makitang email mula sa info@FlipYourTrip.org hanggang bukas, tiyaking tignan ang inyong spam folder.

Ngayon ibahagi ang inyong pangako para ipaalala sa inyong sarili (at sa mundo) kung gaano kayong kahanga-hanga!

Ibahagi sa Twitter   Ibahagi sa Facebook

Metro ng Biyahe ni Sal

2207 Mga pangako

13238 "Na-flip" na mga biyahe ngayong linggo

Bus
1790
Light rail/tren/streetcar
1552
Water taxi/ferry
290
Pagsakay ng sarili kong bisikleta/ e-bike
393
Kabahaging e-scooter/e-bike
441
Paglalakad
859
Carpooling/vanpooling
347
Iba pa
14