Flip Your Trip – About [tl]

Tungkol sa Flip Your Trip

Flip Your Trip ay isang programang pinasimulan ng Seattle Department of Transportation (SDOT) upang hikayatin at suportahan ang paggamit ng transit, ridesharing, paglalakad, pagbibisikleta, at pag-scooting. Nilalayon ng SDOT na bawasan ang pag-asa sa mga isang-sakay na sasakyan upang iayon sa mga layunin ng pagkakapantay-pantay, kaligtasan, kadaliang pagkilos, at pagpapanatili ng lungsod. Pinangangasiwaan ng Transportation Options Group ng SDOT ang programang Flip Your Trip upang magbigay ng impormasyon tungkol sa at mga insentibo para sa mga alternatibo sa pagmamaneho nang mag-isa.

YouTube

Kilalanin si Sal the Salmon

Si Sal the Salmon ang mukha at boses ng Flip Your Trip. Siya ay masigasig tungkol sa pagkonekta sa mga tao sa maraming paraan ng paglilibot. Hayaan ninyo siyang gabayan kayo sa mga opsyon sa transportasyon na angkop sa inyong mga pangangailangan!

YouTube

Sa ngayon, ang aming diin ay sa mga kampanyang nakatuon sa kapitbahayan, na nagbibigay ng mga solusyon na mode-shift upang mabawasan ang pagsisikip at hikayatin ang mahusay na paglalakbay. Tingnan sa ibaba ang aming nakaraang mga kampanya.

Inalis ng Marso 2020 na pagsasara ng West Seattle High Bridge ang pangunahing ruta patungo at pabalik sa Kanlurang Seattle, na dating nagdala ng higit sa 100,000 na biyahe ng sasakyan araw-araw. Tinugunan ng Flip Your Trip West Seattle ang pagsasara gamit ang isang maraming mukhang programa ng mga opsyon sa pagbibiyahe na nagbigay suporta sa mga naninirahan at mga empleyado sa Kanlurang Seattle, gayundin ang mga komunidad na apektado ng detour ng South Park at Georgetown.

Ang mga kwalipikadong mga kalahok na nangakong mag-flip ng kanilang mga pagbibiyahe ay nakatanggap ng $25 na libreng transit credit sa pamamagitan ng Transit Go Ticket app o isang ORCA card.

*Mga Higlight ng Programa

*Sa Ingles lamang

YouTube

Nakatuon ang kampanya ng Flip Your Trip Center City sa pagbuo ng kamulatan sa mga opsyon sa pagbibiyahe ng mga madalas na biyharo sa downtown na hindi nakakatanggap ng mga subsidized na ORCA cards mula sa kanilang mga employer. Ang layunin ay hikayatin ang mga biyahero na piliin ang uri ng transportasyon maliban sa pagmamaneho nang mag-isa, patibayin ang mga personal na pangako na i-flip ang kanilang biyahe at bumuo ng mga nakikitang mga panlipunang mga pamantayan sa mga opsyon sa pagbibiyahe.

Ang mga kwalipikadong mga kalahok na nangakong mag-flip ng kanilang mga pagbibiyahe ay nakatanggap ng $25 na libreng transit credit sa pamamagitan ng Transit Go Ticket app o isang ORCA card.

*Mga Higlight ng Programa

*Sa Ingles lamang 

YouTube