Flip Your Trip – Landing [tl]

Inyong gabay sa paglilibot sa Seattle

Bumibiyahe man kayo sa lupa o dagat, ang Seattle ay may iba’t ibang opsyon sa transportasyon upang makarating kayo sa inyong patutunguhan. Hayaan ang pahinang ito ang inyong maging gabay sa paglilibot sa Seattle sa pamamagitan ng transit, pagbibisikleta, pag-scooting, vanpool, carpool, at paglalakad.

Lahat tayo ay may tungkuling gagampanan sa pagbabawas ng mga greenhouse gas emission, pagpapabuti ng kalidad ng hangin, pagbabawas ng pagsisikip ng trapiko, at pagsusuporta sa mas nakapagpapalusog na mga opsyon sa pagbibiyahe para sa lahat. Sa bawat pagbibiyaheng inyong ma-flip, kayo’y hindi lamang makakagawa ng positibong epekto sa inyong komunidad, ngunit maaari din ninyong mahanap ang inyong bagong paboritong paraan nang paglilibot.