Flip Your Trip – Shared Rides [tl]

Mga Ibinahaging Pagsasakay

Maraming mga paraan para makapaglibot na hindi nangangailangang mayroon kayong kotse o mag-isang magmaneho.

Ang pagbabahagi ng inyong biyahe sa pamamagitan ng carpool o vanpool iay isang magandang opsyon kung nakatira kayo nang mas malayo sa inyong patutunguhan kung saan ang transit ay hindi praktikal na opsyon. Sa pamamagitan ng pagbahagi ng biyahe, kayo ay nakakatipid sa gas, mga toll, paradahan, at pagpapanatili ng sasakyan. Dagdag pa, maaari ninyong gamitin ang HOV na mga daanan at mabawi ang oras sa inyong araw!

  • King County Metro Vanpool at Vanshare — Humanap ng umiiral na vanpool na masasalihan o magsimula ng sarili ninyo.
  • RideshareOnline — Carpool at vanpool na pagtutugma ay pinamamahalaan ng Departmento ng Transportasyon ng Estado ng Washington.
  • *Vanpool 101 — Isang maikling gabay tungkol sa mga pangunahing kaalaman at mga benepisyo ng vanpooling sa Seattle.
  • Metro Flex — On-demand na serbisyo ng transit na nagbibigay ng mga sakay sa maraming kapitbahayan ng King County.

*Chỉ có bằng tiếng Anh

  • King County Carpool — Hanapin ang mga programang carpool sa King County.
  • RideshareOnline – Carpool at vanpool na pagtutugma ay pinamamahalaan ng Departmento ng Transportasyon ng Estado ng Washington. 

Bukod pa rito, pag-isipang piliin ang mga serbisyo ng pagbabahagi ng kotse kapag kailangan ninyong magmaneho.  

*Chỉ có bằng tiếng Anh

  • *Commute Calculator – Calculate your commute costs and what it would cost to pick another method.

*Chỉ có bằng tiếng Anh