Flip Your Trip – Downtown – Thanks (VI)

C?m ?n quý v? ?ã cam k?t thay ??i chuy?n ?i c?a mình! Quý v? s? nh?n ???c email chào m?ng trong vòng 1 ngày làm vi?c v?i thông tin chi ti?t v? cách nh?n $25 ?? s? d?ng cho các chuy?n ?i mi?n phí b?ng ph??ng ti?n giao thông công c?ng. N?u quý v? không th?y email t? info@FlipYourTrip.org tr??c ngày mai, hãy nh? ki?m tra m?c th? rác (spam folder).

Bây giờ hãy chia sẻ cam kết của quý vị để nhắc nhở bản thân (và cả thế giới) rằng quý vị tuyệt vời như thế nào!

Chia sẻ trên Twitter   Chia sẻ trên Facebook

Máy Đo Chuyến Đi của Sal

2207 Cam kết

13238 Các chuyến đi "đã thay đổi" tuần này

Xe buýt
1790
Tàu đường sắt nhẹ (light rail)/tàu lửa/xe điện
1552
Taxi nước/phà
290
Đi xe đạp/xe đạp điện của riêng tôi
393
Xe scooter điện/xe đạp điện dùng chung
441
Đi bộ
859
Đi chung xe ô tô/đi chung xe van
347
Khác
14