Flip Your Trip – Downtown (VI)

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến chương trình Flip Your Trip!

Chương trình này đã đạt đến giới hạn tham gia.

Vui lòng tìm hiểu các chương trình khác của SDOT sau đây để nhận được vé sử dụng phương tiện giao thông công cộng miễn phí hoặc giảm giá:

Chương Trình Tiếp Cận Phương Tiện Giao Thông

Tới đây để khám phá tất cả những cách quý vị có thể đi lại quanh Seattle:

https://www.seattle.gov/transportation/projects-and-programs/programs/transportation-access-programs/resource-library

Máy Đo Chuyến Đi của Sal

2207 Cam kết

13238 Các chuyến đi "đã thay đổi" tuần này

Xe buýt
1790
Tàu đường sắt nhẹ (light rail)/tàu lửa/xe điện
1552
Taxi nước/phà
290
Đi xe đạp/xe đạp điện của riêng tôi
393
Xe scooter điện/xe đạp điện dùng chung
441
Đi bộ
859
Đi chung xe ô tô/đi chung xe van
347
Khác
14