Flip Your Trip – About [vi]

Về

Flip Your Trip là một chương trình do Sở Giao Thông Seattle (Seattle Department of Transportation, SDOT) khởi xướng nhằm khuyến khích và hỗ trợ việc sử dụng phương tiện công cộng, đi chung xe, đi bộ, đi xe đạp, và đi xe scooter. SDOT đặt mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào các phương tiện dành cho một người để phù hợp với các mục tiêu về sự công bằng, an toàn, di chuyển, và bền vững của thành phố. Nhóm Tùy Chọn Giao Thông của SDOT quản lý chương trình Flip Your Trip để cung cấp thông tin và khuyến khích các lựa chọn thay thế cho việc lái xe một mình.

YouTube

Gặp Sal Cá Hồi

Sal Cá Hồi là gương mặt đại diện và phát ngôn viên của chương trình Flip Your Trip. Cô ấy đam mê trong việc kết nối con người với nhiều cách để đi lại. Hãy để cô ấy hướng dẫn quý vị về các phương án di chuyển phù hợp với nhu cầu của quý vị!

YouTube

Cho đến nay, trọng tâm của chúng tôi là các chiến dịch tập trung vào khu phố, nhằm cung cấp các giải pháp chuyển đổi phương thức để giảm tắc nghẽn và khuyến khích việc đi lại hiệu quả. Xem các chiến dịch trước đây của chúng tôi bên dưới.

Việc đóng cửa Cầu Cao West Seattle High Bridge vào tháng 3 năm 2020 đã loại bỏ tuyến đường chính đến và đi từ West Seattle, nơi đã vận chuyển hơn 100,000 chuyến xe hằng ngày.

Chương trình Flip Your Trip West Seattle đã giải quyết việc đóng cửa cầu bằng một chương trình lựa chọn đi lại đa diện nhằm hỗ trợ người dân và nhân viên ở West Seattle, cũng như các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi đường vòng ở South Park và Georgetown.

Những người tham gia đủ điều kiện cam kết thực hiện thay đổi chuyến đi của họ đã nhận được $25 để sử dụng phương tiện công cộng miễn phí thông qua ứng dụng Transit GO Ticket hoặc thẻ ORCA.

*Điểm nổi bật của chương trình

*Chỉ có bằng tiếng Anh

YouTube

Chiến dịch Flip Your Trip Center City tập trung vào việc xây dựng nhận thức về các lựa chọn đi lại cho những người thường xuyên đến trung tâm thành phố, những người không nhận được thẻ ORCA trợ cấp từ nơi làm việc của họ. Mục tiêu là thúc đẩy hành khách lựa chọn phương thức đi lại khác thay vì lái xe một mình, củng cố các cam kết cá nhân để thay đổi chuyến đi của họ, và tạo ra các chuẩn mực xã hội rõ ràng xung quanh các lựa chọn đi lại.

Những người tham gia đủ điều kiện cam kết thực hiện thay đổi chuyến đi của họ đã nhận được $25 để sử dụng phương tiện công cộng miễn phí thông qua ứng dụng Transit GO Ticket hoặc thẻ ORCA. 

*Điểm nổi bật của chương trình

*Chỉ có bằng tiếng Anh

YouTube