Assisted Transit

Chuyên chở cho Người Cao niên và Người có Nhu cầu Chuyên chở Đặc biệt

Trang web FindARide.org liên kết người lớn tuổi và người khuyết tật với các lựa chọn chuyên chở trong khu vực của bạn. West Seattle Hyde Shuttle của The Sound Generations cung cấp dịch vụ xe van tận nhà miễn phí trên khắp Tây Nam Seattle cho người lớn từ 55 tuổi trở lên và cho người khuyết tật.

FindARide.org logo with dark blue background, text is in white and says FindARide.org and has tan accents

Chọn khu vực và nhu cầu hỗ trợ tiếp cận của bạn và trang web này đề nghị các sự lựa chọn chuyên chở trong khu vực của bạn.

Hyde Shuttles logo in red, text says Hyde Shuttles Sound generations

Xe đưa đón người cao tuổi và người khuyết tật ở khu vực Tây Nam Seattle. Nhấp vào để đặt hay gọi (206) 727-6262. Dịch vụ phiên dịch có sẵn theo yêu cầu.

CHƯƠNG TRÌNH RIDE NOW

Quý vị là người 65 tuổi trở lên hoặc là người khuyết tật không? Quý vị có thể đặt một chuyến xe dễ tiếp cận với giá phải chăng khi quý vị cần.