How you get around Seattle is changing – Vietnamese

Union St. & 6th St. Intersection in Downtown Seattle
2 trains at Angle Lake light rail station
Construction downtown
Street in front of T-Mobile Park
Full 1
Chương 1: Sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới của giao thông khó khăn ở Seattle.
Union St. & 6th St. Intersection in Downtown Seattle
Full 2
Chương 2: Những thay đổi đối với các lộ trình xe buýt vào tháng 3/2019 mở đường để cho đường sắt nhẹ LINK mở rộng.
2 trains at Angle Lake light rail station
Full 3
Chương 3: Tình trạng Xiết chặt Seattle tiếp tục trong đại dịch COVID-19.
Construction downtown
Full 4
Chương 4: Phục hồi và Trở lại Văn phòng (Mùa Hè 2021)
Street in front of T-Mobile Park
previous arrow
next arrow
Seattle Traffic Operations

Những gì các Cơ quan Giao thông Vận tải Đang Làm cho Bạn

Để giữ cho mọi người và hàng hóa di chuyển an toàn và hiệu quả qua Seattle, Thành phố đã đầu tư vào các dự án và chương trình để giảm bớt sự kiềm chế của việc tăng trưởng và tái phát triển lớn lao của chúng ta.

Cách bạn đi lại xung quanh Seattle đang thay đổi. Đã đến lúc phải hoạch định.

Mỗi ngày, thành phố Seattle đang làm việc để tăng cường cơ sở hạ tầng giao thông của chúng ta với các dự án cải tiến nhỏ và lớn và đảm bảo rằng những con đường của chúng ta được an toàn trong nhiều năm tới. Chúng tôi ở đây để giúp bạn điều hướng thành phố của chúng ta ở nơi thách thức nhất.

Thành phố Seattle, Bộ Giao thông Vận tải Tiểu bang Washington, Metro Quận King, Sound Transit và Cảng Seattle đang làm việc cùng nhau để giữ cho người và hàng hóa di chuyển an toàn. Chúng tôi đang làm việc suốt ngày đêm để giúp bạn chuẩn bị và điều hướng các tác động xây dựng trong khi vẫn giữ cho bạn được thông báo để bạn có thể hoạch định phù hợp.