Dịch vụ Y tế Địa phương

Thay vì lái xe đến First Hill hay xa hơn, hãy cân nhắc thực hiện các cuộc hẹn y tế hay tìm kiếm sự chăm sóc bệnh nhân mà không phải qua sông:

Xét nghiệm COVID-19 Miễn phí: Bất cứ ai sống, làm việc hay thường xuyên đến Seattle đều có thể được xét nghiệm COVID miễn phí. Xét nghiệm có sẵn bất kể tình trạng quốc tịch / nhập cư của bạn. Các xét nghiệm COVID-19 đều miễn phí. Không bắt buộc có bảo hiểm. Nếu bạn có bảo hiểm, Medicare hay Medicaid, bạn phải cung cấp thông tin này và UW Medicine sẽ thanh toán với họ. Bạn sẽ không bị tính tiền. Bạn không cần phải có bảo hiểm hay giấy của bác sĩ để làm hẹn xét nghiệm.