Sử dụng Cầu thấp

Giúp chúng tôi giữ cho Cầu Quay Spokane St (cầu thấp) trống cho các xe cộ khẩn cấp, chuyên chở công cộng, và vận tải hàng hóa nặng.

Cầu thấp hiện đang đóng đối với các xe cộ không được phép vào các ngày trong tuần từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối và cuối tuần từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Các lộ trình thay thế bao gồm cầu Số 1 Ave S hay Cầu South Park. Nếu bạn không được phép sử dụng Cầu Thấp, thì bạn sẽ nhận được trát hầu toà 75$ cho mỗi chuyến đi qua. Để biết thêm thông tin, email lowbridgeaccess@seattle.gov hay nhấp vào đây để xem nhóm nào đủ điều kiện để sử dụng cầu thấp được cho phép trước.