Hoạch định Lộ trình của Bạn

Sử dụng các công cụ và bản đồ tương tác dưới đây để tìm lộ trình xe đạp tốt nhất để đưa bạn đến nơi bạn cần đến.

Bản đồ cho xe đạp và xe tay ga

Bản đồ Giới hạn Tốc độ Seattle (Tương tác)
Bản đồ ‘Thu hẹp Khoảng cách’ của Câu lạc bộ Xe đạp Cascade (PDF)

Các lộ trình xe đạp đến và đi từ West Seattle và Duwamish Valley

Lộ trình West Seattle Junction đến South Lake Union
Lộ trình White Center đến Trung tâm thành phố
Lộ trình West Seattle Junction đến Bến phà Chở khách
Lộ trình Đi vòng Cầu Spokane Street đến Cầu Số 1 Ave
Lộ trình Vòng White Center – South Park – Georgetown

Tìm thêm các lộ trình và hỗ trợ sắp lộ trình theo ý và hướng dẫn xe đạp tại Kết nối Xe đạp West Seattle

Video Sắp lộ trình
West Seattle Junction đến Trung tâm thành phố qua Cầu thấp Spokane Street

Hướng dẫn West Seattle đến Trung tâm thành phố
White Center đến Trung tâm thành phố qua Cầu thấp Spokane Street