Nguồn lực

Làm thế nào để sử dụng làn đường xe đạp, cửa hàng xe đạp West Seattle-Duwamish Valley của bạn, và nhiều nữa.

Hướng dẫn và An toàn Xe đạp

Bãi đậu Xe đạp tại các Cơ sở Chuyên chở Công cộng
Làm thế nào để Đặt Xe đạp lên Giá đỡ Xe đạp của Xe buýt
Làm thế nào để Chia sẻ Đường với Chuyên chở Công cộng
Quy tắc Đi xe đạp trên Đường
Cách sử dụng Làn đường Dành cho Xe đạp
Làm thế nào để Đi Xe đạp An toàn Xung quanh Xe tải Lớn (Video)
Làm thế nào để Giữ cho Xe đạp của Bạn An toàn

Các cửa hàng xe đạp ở West Seattle và Bắc Duwamish Valley

Aaron’s Bicycle Repair/Rat City Bikes (White Center)
Alki Bike & Board (Admiral District)
Angle Lake Cyclery (South Delridge)
Cyclefab, LLC (Georgetown)
Seattle E-Bike (Alaska Junction)
Second Gear Sports (Morgan Junction)
Westside Bicycle (Harbor/West Seattle Bridge)
Wheel & Hammer Bicycle Repair (Georgetown)

Nguồn lực bổ sung

Tham gia Lớp học Chạy và Sửa chữa Xe đạp
Kết nối Xe đạp West Seattle
Câu lạc bộ Xe đạp Cascade
Bike Works
Đường phố An toàn Thung lũng Duwamish