Flip Your Trip 2023 – Landing

ለርስዎ ሲያትል ዙሪያዋን ለመመላለስ መመሪያ

በመሬትም ሆነ በባህር ላይ እየተጓዙ ከሆነ፣ ሲያትል ወደ መዳረሻዎ እንዲደርሱ የተለያዩ የመጓጓዣ አማራጮች አሏት።ይህ ገጽ በሲያትል ዙሪያ በሕዝብ መጓጓዣ፣ በብስክሌት፣ በቀላል ሞተር ብስክሌት ለሚጋልቡ፣ መለስተኛ አውቶቡስ ለሚጋሩ፣ መኪና አብረው ለሚሳፈሩ እና በእግር ለሚሄዱ መመሪያ ይሁን።

የአረንጓዴ ቤት ጋዝ ልቀትን በመቀነስ፣ የአየር ጥራትን በማሻሻል፣ የትራፊክ መጨናነቅን በመቀነስ እና ለሁሉም ጤናማ የጉዞ አማራጮችን በመደገፍ ሁላችንም የምንጫወተው ሚና አለን።ከእያንዳንዱ ከሚገለብጡት ጉዞ ጋር፣ በማህበረሰብህ ላይ አዎንታዊ ተጽእኖ መፍጠር ብቻ ሳይሆን የሚፈልጉትን አዲስ የመዟዟሪያ መንገድ ሊያገኙ ይችላሉ።