Category: km

កាលពីចុងសប្តាហ៍មុន (ថ្ងៃទី 19-20 ខែកុម្ភៈ) King County Metro បានបើកចំណតឡានក្រុងថ្មីចំនួន 2 ចំណត មួយទៅទិសខាងជើង និងមួយទៀតទៅទិសខាងត្បូង តាមផ្លូវ Alaskan Way S នៅជិតផ្លូវ S Jackson St. ចំណតទាំងនេះផ្ដល់សេវាកម្មតាមផ្លូវរថយន្តក្រុងលេខ 55, 56, 57, 113, 120, 121, 125 និងតាមខ្សែរថយន្ត RapidRide C។ ផ្លូវដឹកជញ្ជូននីមួយៗទាំងនេះ ផ្ដល់សេវាកម្មក្នុងតំបន់ West Seattle និងសហគមន៍ Duwamish Valley នាៗដែលនៅជិតទីនោះ។ រោងជម្រកចាំឡានក្រុងថ្មី នឹងត្រូវបានសាងសង់នៅកន្លែងចំណតរថយន្តក្រុងថ្មីនៅរដូវក្តៅនេះ។ ចុចដើម្បីពង្រីករូបភាពនៅក្នុងអេក្រង់ថ្មី កម្មវិធីសាងសង់នៅតាមមាត់ទឹក Waterfront Seattle បានរួមចំណែកឱ្យមានការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដូចជា បេតុងនិងភ្លើងអគ្គិសនីដែលចាំបាច់សម្រាប់ចំណតរថយន្តក្រុងថ្មីទាំងនេះ និងផ្លូវសម្រាប់បន្តដំណើរនៅលើផ្លូវ Alaskan Way S រវាងផ្លូវ S King […]

Read more

យានជំនិ ក្មេងក្រោមអាយុ៥ឆ្នាំ ជិះដោយឥតគិតថ្លៃ។  យុវវ័យទាំងអស់អាយុពី ៦-១៨ ឆ្នាំ អាចទទួលបាន​ការបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងច្រើនតាមរយៈកាត ORCA សម្រាប់យុវវ័យ ​​ (ORCA Youth)។  សិស្សសាលាសាធារណៈ ទាំងសាលាបឋមសិក្សា​និងសាលាវិទ្យាល័យ នៅទីក្រុង ស៊ីឯថុល ទាំងអស់មានសិទ្ធិទទួលបានកាត ORCA Opportunity Youth Pass ដោយឥតគិតថ្លៃ ដែលអាចប្រើដោយគ្មានកំណត់។  សិស្សនៅមហាវិទ្យាល័យ South Seattle College អាចទទួលបាន​ការបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងច្រើនតាមរយៈ កាត ORCA សម្រាប់សិស្ស (student ORCA pass)។ មានសេវាកម្មជិះរថយន្ដសាលាសាធារណៈនៅទីក្រុង ស៊ីឯថុល យោលទៅតាមកំរិតថ្នាក់រៀន ចម្ងាយនៃទីលំនៅរបស់សិស្ ពីសាលារៀន និង​ករណីយតម្រូវការផ្សេងៗទៀត។ សិស្សរៀននៅសាលាឯកជនអាចយកកាត ORCA សម្រាប់ យុវវ័យ (ORCA Youth) តាមរយៈ King County Metro។ ប័ណ្ឌប្រើប្រាស់ប្រចាំខែ ដែលអាចប្រើដោយគ្មានកំរឹត អាចបញ្ចូលទៅក្នុងកាត ORCA សម្រាប់យុវវ័យ […]

Read more

កម្មវិធីជ្រើសរើសធ្វើដំណើរឆ្លងទៅ West Seattle តើគោលបំណងចម្បងនៃកម្មវិធីជ្រើសរើសប្រើស្ពានធើ្វដំណើរឆ្លងទៅ West Seattle គឺជាអ្វីខ្លះ? បន្ធូរការស្ទះចរាចរណ៍ដោយសារការបិទស្ពានឆ្លងទៅ West Seattle ដោយកាត់បន្ថយការបើកឡានធ្វើដំណើរទៅនិងមកពី West Seattle តែម្នាក់ឯង។ លើកទឹកចិត្ត គាំទ្រហើយនិងបង្កើនឱ្យមានជម្រើសធ្វើដំណើរកាន់តែច្រើនទៅនិងមកពីជំវិញតំបន់ West Seattle ។ គាំទ្រសហគមន៌ដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយសារផ្លូវវាងទាក់ទងនិងការស្ទះចរាចរណ៍ ដោយឧបត្ថម្ភនិងគាំទ្រក្នុងការធើ្វដំណើរ។ តើមានសេវាកម្មបកប្រែភាសាអ្វើខ្លះ? កម្មវិធីជ្រើសរើសធ្វើដំណើរឆ្លងទៅ West Seattle មានសេវាកម្មបកប្រែចំនួន ៩ ភាសា (អង់គ្លេស, អេស្បាញ, សំម៉លី, អូរ៉ូម៉ូ, វៀតណាម, ភាសាចិនសាមញ្, ភាសាចិនបូរាណ, កូរ៉េ, ខ្មែរ). តើប្រជាជនអាចស្វែងរកពត៌មានទូទៅនៅឯណា? ដើម្បីស្វែងរកជម្រើសធ្វើដំណើររបស់អ្នក សូមឆែកមើលធនធានពត៌មានដ៏សំខាន់ៗនៅលើគេហទំព័រស្ដីពី ជម្រើសធ្វើដំណើរឆ្លងទៅ West Seattle ។. យុទ្ធនាការ ហ្លិបយ៍រធ្រិប (Flip Your Trip) តើយុទ្ធនាការ ហ្លិបយ៍រធ្រិប (Flip Your Trip) គឺជាអ្វី? […]

Read more

មធ្យោបាយធ្វើដំណើរសម្រាប់មនុស្សចាស់ និងប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានតម្រូវការមធ្យោបាយធ្វើដំណើរជាពិសេស The FindARide.org ជគេហទំព័រ្ ដែលភ្ជាប់សម្រាប់មនុស្សចាស់ និងជនពិការទាំងអស់ ទៅនឹងជម្រើសធ្វើដំណើរនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ គម្រោង រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ សោន ជេននើរ៉េសិន របស់វេស ស៊ីអាថូ ហាយឌ ស្សូថល ផ្តល់ជូនសេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើរដល់គេហដ្ឋាន ដោយឥតគិតថ្លៃនៅទូទាំងទីក្រុង ស៊ីអាថូ ភាគនិរតី សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានអាយុចាប់ពី ៥៥ ឆ្នាំឡើងទៅ និងសម្រាប់ជនពិការទាំងអស់។ សូមជ្រើសរើសតំបន់របស់អ្នក និងតម្រូវការងាយស្រួលជិះចូលរបស់អ្នក ហើយគេហទំព័រនេះបង្ហាញពីជម្រើសមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ សម្រាប់មនុស្សចាស់និងជនពិការនៅក្នុងតំបន់ ស៊ីអាថូ ភាគនិរតី។ សូមចុចដើម្បីកក់ ឬហៅ (206) 727-6262 ។ សេវាកម្មអ្នកបកប្រែ អាចរកបានតាមការស្នើសុំ។

Read more

ទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីឧបករណ៍មួយក្នុងចំណោមឧបករណ៍ខាងក្រោម ដើម្បីជ្រើសរើសផ្លូវ និងកាលវិភាគល្អបំផុត ដើម្បីទៅដល់គោលដៅរបស់អ្នកទាន់ពេលវេលា។ រៀបចំផែនការធ្វើដំណើរ ឃីង ខោនធី មេត្រូ រៀបចំផែនការធ្វើដំណើរ សោន ត្រេនស៊ីត West Seattle to Vashon Ferry Service ទីក្រុង វេស ស៊ីអាថូ ទៅសេវាកម្មសាឡាង វ៉ាស្សន កម្មវិធី វ៉ន បាស់ អឹវេ ឃីងខោនធី សេវាកម្មជួយឱ្យជិះចូលបាន ត្រូវការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង? កំពុងធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាមួយ ដោយចេញពីផ្លូវធ្លាប់ជិះធម្មតារបស់អ្នក? សូមពិនិត្យមើលផែនទីឡានក្រុងរបស់យើង សម្រាប់តំបន់ដែលអ្នកចង់ទៅដល់។ ផែនទីឡានក្រុងនៅ វេស ស៊ីអាថូ ទៅដោនថោន និង សូឌូផែនទីឡានក្រុង តភ្ជាប់ទៅ ទីក្រុង គ្រេតធើ ស៊ីអាថូ និងខាងជើង ឃីង ខោនធីផែនទីឡានក្រុង តភ្ជាប់ទៅ ឃីងខោនធីខាងកើតផែនទី តភ្ជាប់ ស្នូហូមីស ខោនធី សោស ឃីង ខោនធី និង […]

Read more

អ្វីដែលមេត្រូកំពុងធ្វើ ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពអ្នក ការជូតសំអាតសម្លាប់មេរោគ គ្រប់រថយន្តមួយៗ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ តម្រូវឱ្យមានពាក់ម៉ាស និងដំឡើងឧបករណ៍ចែកចាយម៉ាស នៅលើឡានក្រុងទាំងអស់ ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងម៉ាស៊ីនបន្សុតខ្យល់ ការរក្សាចម្ងាយពីគ្នា បញ្ជូនឡានក្រុងបន្ថែមទៀត សម្រាប់ផ្លូវទាំងអស់ដែលរវល់ ការឃាំងបែងចែកដោយសុវត្ថិភាព អ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើ ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពនៅលើមេត្រូ ពាក់ម៉ាស នៅផ្ទះពេលឈឺ រក្សាចម្ងាយពីគ្នា ជៀសវាងតំបន់បិទជិត ចុះឈ្មោះសម្រាប់ការជូនដំណឹងអំពីមធ្យោបាយធ្វើដំណើ បង់ប្រាក់ជាមួយកាត អ៉ូកា(Orca) ឬតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទ

Read more

របៀបដើម្បីប្រើប្រាស់ផ្លូវជិះកង់ ហាងលក់កង់ទាំងអស់នៅ វេស ស៊ីអាថូ ឌូវ៉ាមិស វ៉ាលី របស់អ្នក និងមានថែមទៀត។ ការបង្រៀនអំពីសុវត្ថិភាព នៃការជិះកង់ ចំណតកង់ នៅកន្លែងមធ្យោបាយធ្វើដំណើររបៀបដើម្បីដាក់កង់ នៅលើកន្លែងដាក់កង់លើឡានក្រុងរបៀបចែកផ្លូវគ្នាជិះ ជាមួយមធ្យោបាយធ្វើដំណើរច្បាប់ជិះកង់តាមដងផ្លូវរបៀបប្រើប្រាស់ផ្លូវជិះកង់របៀបដើម្បីចតកង់ ឱ្យមានសុវត្ថិភាពជុំវិញឡានធំៗ (វីដេអូ)របៀបដើម្បីរក្សាកង់របស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព ហាងកង់ទាំងអស់ដែលនៅ វេស ស៊ីអាថូ និងនៅខាងជើង ឌូវ៉ាមិស វ៉ាលី ហាងជួសជុលកង់របស់អើរ៉ុន/ហាង រ៉ាតស៊ីធី ប៉ែក (មជ្ឈមណ្ឌលពណ៍ស)អាល់គី ប៉ែក & ប៉ូដ (សង្កាត់ អេម៉ាយរ៉ល)អង់ហ្គោល ឡេកសាយឡូរី (សោស ឌឺរិច)សាយខលហ្វេប អិលអិលស៊ី (ជចថោន)ស៊ីអាថូ អ៊ីប៉ែក (ផ្លូវប្រសព្វ អាឡាស្កា)សេខេន ជា ស្ពត (ផ្លូវប្រសព្វ ម៉ូហ្គែន)ហាង វេសសាយ ប៉ែកស៊ីខល (កំពង់ផែ/ស្ពាន វេស ស៊ីអាថូ)ហាងជួសជុលកង់ វាល & ហេមមើ (ជចថោន) ធនធានបន្ថែម ថ្នាក់បង្រៀនជិះកង់ និងជួសជុលកង់វេស ស៊ីអាថូ ប៉ែកខកនិកសិនក្លឹប ខាសកេដ ប៉ែកស៊ីខលប៉ែក វើកសផ្លូវសុវត្ថិភាព ឌូវ៉ាមិស […]

Read more

ប្រើឧបករណ៍ខាងក្រោម និងផែនទីអន្តរកម្មដើម្បីស្វែងរកផ្លូវជិះកង់ល្អបំផុត ដើម្បីជួយអ្នកទៅដល់កន្លែងដែលអ្នកត្រូវទៅ។ ផែនទីជិះកង់ទីក្រុងស៊ីអាថូ (អន្តរកម្ម) ផែនទី វេស ស៊ីអាថូ និង ផែនទីឌូវ៉ាមីស វ៉ាលី (PDF) ផែនទីសម្រាប់ជិះកង់ និងជិះស្គូទ័រ ផែនទីកំណត់ល្បឿនទីក្រុងស៊ីអាថូ (អន្តរកម្ម)ផែនទី របស់ក្លឹបជិះកង់ ខាសខេដ ‘ចន្លោះស្ពាន’ (PDF) ផ្លូវជិះកង់ទាំងអស់ទៅនិងមក ពីវេសស៊ីអាថូ និង ឌូវ៉ាមីស វ៉ាលី ផ្លូវប្រសព្វ វេស ស៊ីអាថូ ទៅផ្លូវសហជីព សោស ឡេកមជ្ឈមណ្ឌលពណ៍ស ទៅផ្លូវដោនថោនផ្លូវប្រសព្វ វេសស៊ីអាថូ ទៅផ្លូវចំណតសាឡាងអ្នកដំណើរផ្លូវជំនួស ស្ពូខេន ស្រ្ទីត ប្រីច ទៅផ្លូវស្ពាន អាវែនូ ទី ១មជ្ឈមណ្ឌលពណ៍ស ឧទ្យានសោសផាក ផ្លូវជចថោនឡូប ស្វែងរកផ្លូវបន្ថែម និងបង្ហាញទិសដៅផ្លូវផ្ទាល់ខ្លួន និងការគាំទ្របង្ហាញផ្លូវជិះកង់ នៅឯ វេស ស៊ីអាថូ ប៉ែក ខនេគសិន វីដេអូនាំផ្លូវតាមទិសដៅផ្លូវប្រសព្វ វេស ស៊ីអាថូ ទៅដោនថោនតាមរយៈស្ពានទាប ស្ពកខេន […]

Read more

ករធ្វើដំណើរដោយជិះកង់ ឬស្កូតឺគឺជាវិធីដ៏ល្អ ដើម្បីឆ្លងកាត់ស្ពានទាប ឬធ្វើដំណើរមួយម៉ាយដំបូងឬមួយម៉ាយចុងក្រោយដើម្បីទៅដល់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ។ ឡែម (Lime) និង ឡីង (LINK) កំពុងផ្តល់ជូនការជិះដោយមិនគិតថ្លៃ សម្រាប់កម្មករ និងប្រជាជនដែលកំពុងធ្វើដំណើរទៅណាត់ ជួបវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ ១៩ ។ ស្វែងយល់បន្ថែម អំពីការចែករំលែក កង់និងស្កូទ័រ។. ករជិះ៣០ នាទីដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាលសាធារណៈផ្ទាល់ខ្លួន និងមន្រ្តីអនុវត្តច្បាប់។ ចុះឈ្មោះឥឡូវនេ។ ដូចគ្នានេះផងដែរការធ្វើដំណើរដោយឥតគិតថ្លៃ ទៅកាន់ការណាត់ជួបចាល់វ៉ាក់សាំង នៅក្នុងកម្មវិធី សូមបញ្ចូលលេខកូដ ប្រូមូ៖ SEARIDETORECOVERY ករជិះអ៊ីស្កូតឺដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់ការថែទាំសុខភាព ការអប់រំ ការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ អ្នកសំអាត និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មម្ហូបអាហារ ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ។ មានការធ្វើដំណើរ ដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីទៅកាន់ការណាត់ជួបចាក់វ៉ាក់សាំងផងដែរ ចុឈ្មោះឥឡូវនេះ។

Read more

ធ្វើដំណើរកាន់តែឆ្លាតវៃជាងមុន តែមិនពិបាកខ្លាំងជាមួយធនធានបន្ថែមទាំងនេះទេ ផែនទីសម្រាប់ដើរនៅលើផ្លូវ វេស ស៊ីអាថូ និង ឌូវ៉ាមីស វ៉ាលី (PDF) ជើងដំបូង ជើងទីមួយ៖ ផែនទីផ្លូវលំទាំងអស់នៅវេស ស៊ីអាថូ (PDF) គម្រោង ហ្គ្រីនវេនៅសង្កាត់ ទីក្រុង វេសស៊ីអាថូ សូមស្នើសុំក្រដាស់ការអនុញ្ញាតឱ្យមានគម្រោង ស្ទេ ហេលស៊ី ស្រ្ទីត ប្លក់ សម្រាប់តំបន់របស់អ្នក សូមរាយការណ៍បញ្ហានៅក្នុងសង្កាត់របស់អ្នក

Read more

ស្វែងរកផ្លូវសម្រាប់ថ្មើរជើងដែលងាយស្រួលបំផុត ជាមួយឧបករណ៍ទាំងនេះ។ អ្នករៀបចំផែនការផ្លូវ ដែលអាចជិះចូលបាន ផែនទីការកាត់បន្ថយនៃការជិះចូល

Read more

មិនថាអ្នកធ្វើដំណើរជុំវិញទីក្រុង វេស ស៊ីអាថូ យ៉ាងម៉េចទេ អ្នកទំនងជាធ្វើដំណើរខ្លះដោយការដើរថ្មើរជើង ការរុញរទេះរុញ ឬរំកិលលើរទេះរុញ។ យើងកំពុងគាំទ្រមនុស្សដែលដើរថ្មើរជើង និងរ៉ូលីង ដោយសុវត្ថិភាព ដោយបំលែងផ្នែកខ្លះនៃសង្កាត់ផ្លូវបៃតង ដែលមានស្រាប់ (ផ្លូវលំនៅដ្ឋានស្ងប់ស្ងាត់ទាំងអស់) ទៅជាគម្រោង ស្ទេ ហេលស៊ី ស្រ្ទីត។ គម្រោង ស្ទេ ហេលស៊ី ស្រ្ទីត ត្រូវបានបិទចំពោះយានយន្តទាំងអស់ ប៉ុន្តែមិនមែនប្រជាជន ឬការដឹកជញ្ជូនទេ ២៤ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ៧ ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ (រហូតដល់មានការជូនដំណឹងបន្ថែមទៀត)។ ការថយចុះនៃការធ្វើចរាចរណ៍យានយន្តនេះ ធ្វើឱ្យផ្លូវទាំងនេះក្លាយជាកន្លែងមានសុវត្ថិភាពជាងមុន សម្រាប់អ្នកក្នុងការធ្វើដំណើរ និងស្វែងយល់ពីសង្កាត់ទាំងឡាយ ដោយការដើរថ្មើរជើង លេងរំកិល ឬការជិះ។ ស្វែងយល់ពីកន្លែងដែលមានគម្រោង ស្ទេ ហេលស៊ី ស្រ្ទីត ទាំងអស់ នៅសង្កាត់ វេស ស៊ីអាថូ ឌូវ៉ាមីស វ៉ាលី ។ គម្រោង ស្ទេ ហេលស៊ី ស្រ្ទីត: ផែនទីហាយផន គម្រោង ស្ទេ ហេលស៊ី […]

Read more