Category: West Seattle – Flip Your Trip – vi

Phương Tiện Giao Thông Công Cộng Phương Tiện Giao Thông Công Cộng Tất cả thanh thiếu niên từ 6-18 tuổi đều được hưởng vé giảm giá thật rẻ với thẻ Thanh Thiếu Niên (ORCA Youth). Tất cả học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông của Các Trường Công Lập Seattle đều […]

Read more

Chương Trình Lựa Chọn Cách Di Chuyển Ở West Seattle Các mục tiêu chính của Chương Trình Lựa Chọn Cách Di Chuyển Trên Cầu West Seattle Bridge là gì? Giảm bớt tác động giao thông của việc đóng Cầu West Seattle Bridge bằng cách giảm việc chạy xe một mình khi đi đến và ra […]

Read more