Flip Your Trip – Walk + Roll [tl]

Maglakad + gumulong

Ang paglalakad ay isang malusog, kasiya-siya, at murang paraan upang makapaglibot. Naglalakad man kayo o gumagamit ng mobility device, tingnan ninyo ang mga mapagkukunan sa ibaba upang simulan ang inyong pagbibiyahe.

  • Google Maps — Gamitin ang mga Google Map para tingnan ang mga opsyon sa pag-commute, mga ruta, mga iskedyul sa transit, at mga offline na mapa, at alamin kung ano ang pinakamabuting oras sa pagbisita sa isang lugar, at higit pa. Makikita sa inyong web browser, at sa format ng app para sa Android at iPhone. 
  • *Naa-access na pamplano ng ruta — Planuhin ang inyong ruta sa paglibot ng Seattle upang matugunan ang inyong mga pangangailangan. Tingnan ang mga kondisyon ng bangketa, mga curb ramp, mga lokasyon ng mga hintuan ng bus, naa-access na mga senyales para sa mga naglalakad, at higit pa.
  • *Elevation accessibility map — I-filter ang impormasyon tungkol sa elevation sa pamamagitan ng pagpili ng inyong mobility device.

*Sa Ingles lamang

*Sa Ingles lamang