Flip Your Trip – Shared Rides [vi]

Đi chung xe

Có nhiều cách để đi lại mà không yêu cầu quý vị phải sở hữu ô tô hoặc lái xe một mình.

Chia sẻ chuyến đi của quý vị bằng cách đi chung xe ô tô hoặc đi chung xe van là một lựa chọn tuyệt vời nếu quý vị sống xa điểm đến mà phương tiện công cộng không phải là một lựa chọn khả thi. Bằng cách chia sẻ chuyến đi, quý vị có thể tiết kiệm tiền xăng, phí cầu đường, phí đậu xe, và bảo dưỡng xe. Ngoài ra, quý vị có thể sử dụng làn đường dành cho xe chở nhiều người (HOV) và có thêm thời gian trong ngày của mình!

*Chỉ có bằng tiếng Anh

  • Đi chung xe ô tô tại Quận King – Tìm các chương trình đi chung xe ô tô tại Quận King. 
  • RideshareOnline Dịch vụ đi chung xe trực tuyến – Kết nối dịch vụ đi chung xe ô tô và xe van được quản lý bởi Bộ Giao Thông Tiểu Bang Washington. 

Ngoài ra, hãy cân nhắc việc sử dụng dịch vụ chia sẻ xe ô tô khi quý vị cần lái xe.  

  • *Getaround – Dịch vụ chia sẻ xe giữa người dùng với người dùng. 
  • *Gig
  • *Zipcar 

*Chỉ có bằng tiếng Anh

  • *Commute Calculator – Calculate your commute costs and what it would cost to pick another method.

*Chỉ có bằng tiếng Anh