Flip Your Trip – Transit [vi]

Phương tiện giao thông công cộng

Hãy để người khác lái xe cho quý vị! Có nhiều lựa chọn cho phương tiện công cộng ở Seattle, bao gồm xe buýt, xe điện, đường sắt nhẹ, đường sắt đi lại đường dài, taxi nước, và phà. Tìm hiểu về các tùy chọn thanh toán, lập kế hoạch cho chuyến đi của quý vị, các chương trình phương tiện công cộng được hỗ trợ và hơn thế nữa bên dưới.

 • Công cụ dành cho người đi xe – Hướng dẫn từ Metro Quận King để giúp quý vị lên kế hoạch cho chuyến đi của mình bằng các dịch vụ của Metro. 
 • Google Maps – Sử dụng Google Maps để xem các tùy chọn đi lại, tuyến đường, lịch trình của phương tiện công cộng, và bản đồ ngoại tuyến, đồng thời tìm ra thời điểm tốt nhất để ghé thăm một địa điểm, v.v. Có sẵn trong trình duyệt web của quý vị, và ở định dạng ứng dụng dành cho Android và iPhone.
 • *One Bus Away – Ứng dụng dành cho Android và iPhone cung cấp thông tin về phương tiện công cộng theo thời gian thực.
 • *Metro Trip Planner – Lập kế hoạch chuyến đi, xem thời gian khởi hành sắp tới, và xem vị trí của các phương tiện trong thời gian thực.
 • Đường Dây Hỗ Trợ Vận Tải Hopelink – Cung cấp hỗ trợ trực tiếp trong việc tìm kiếm các phương án vận chuyển đặc biệt, phù hợp với nhu cầu của khách hàng, các tuyến giao thông công cộng, và kế hoạch chuyến đi được cá nhân hóa.
  • Mở cửa từ 9:00 sáng – 4:00 chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu 
  • Điện thoại: 425-943-6760, số máy lẻ (ext) 2 
  • Email: mobility@hopelink.org 
 • Để trò chuyện với nhân viên để được hỗ trợ lập kế hoạch chuyến đi: 
  • Hãy gọi tới bộ phận dịch vụ khách hàng của Metro Quận King theo số 206-553-3000, từ Thứ Hai – Thứ Sáu, 6:00 sáng – 6:00 tối Nếu quý vị cần thông dịch viên, hãy nhấn phím 1 để kết nối với người nói ngôn ngữ của quý vị. Những hành khách khiếm thính có thể gọi WA Relay theo số 711.
  • Gọi tới bộ phận dịch vụ khách hàng của Sound Transit theo số 888-889-6368, từ Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:00 sáng – 6:00 tối. Nếu quý vị cần thông dịch viên, hãy gọi số 1 (800) 823-9230 và cho biết ngôn ngữ của quý vị. Những hành khách khiếm thính có thể gọi TTY Relay theo số 711.

*Chỉ có bằng tiếng Anh

 • Thẻ ORCA – Thẻ dùng cho tất cả các cơ quan cung cấp dịch vụ vận chuyển công cộng trong khu vực Puget Sound.
 • Thẻ ORCA giảm giá vé – Tìm hiểu về các chương trình thẻ ORCA giảm giá vé. 
 • Thẻ ORCA Cho Thanh Thiếu Niên – Thẻ dành cho thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở xuống được đi phương tiện công cộng miễn phí của tất cả các cơ quan có tham gia.
 • *Ứng dụng Transit GO Ticket – Ứng dụng dành cho Android và iPhone để mua vé trực tiếp cho Metro Quận King, Taxi Nước, Sound Transit, tàu Sounder, Quận Kitsap, và Seattle Streetcar bằng thẻ tín dụng (credit card), thẻ ghi nợ (debit card), hoặc tiền mặt. 
 • Cách thanh toán: Metro Quận King – Hướng dẫn về các tùy chọn thanh toán của Metro Quận King khi sử dụng xe buýt, Metro Flex, và Taxi Nước. 
 • Cách thanh toán: Sound Transit – Hướng dẫn về các tùy chọn thanh toán của Sound Transit để sử dụng tàu Sounder, Xe buýt ST Express, và tàu đường sắt hạng nhẹ Link.

*Chỉ có bằng tiếng Anh

Lưu ý: Đối với những người đi làm, nhiều nhà tuyển dụng có cung cấp các phúc lợi cho việc đi lại. Hãy hỏi nơi quý vị làm việc xem quý vị có đủ điều kiện nhận thẻ ORCA hay không.

Dịch vụ đi lại dành cho người cao tuổi và người khuyết tật

 • Các dịch vụ và chương trình của Quận King – Danh sách các dịch vụ đi lại dễ tiếp cận do Quận King cung cấp. 
 • Hopelink Find a Ride – Nguồn hỗ trợ vận chuyển dành cho cựu chiến binh, người cao tuổi, người khuyết tật, người có thu nhập thấp, và những người khác.
 • *Dịch vụ vận chuyển Medicaid của Hopelink – Đưa đón đến và đi từ các cuộc hẹn y tế dành cho những người nhận Medicaid.
 • Xe đưa đón Hyde Shuttles – Dịch vụ đưa đón dành cho người cao tuổi và người lớn bị khuyết tật trên khắp Quận King.
 • *Metro Flex – Dịch vụ vận chuyển theo yêu cầu cung cấp các chuyến đi trong nhiều khu phố của Quận King. Có sẵn các phương tiện hỗ trợ ADA dành cho khách hàng dùng xe lăn và các thiết bị di chuyển khác.

*Chỉ có bằng tiếng Anh

*Chỉ có bằng tiếng Anh